Børns rettigheder


Orøstrand har stort fokus på børns rettigheder
Vi ved, blandt andet fra det nationale børneråds undersøgelse ”De prøver at gøre det så normalt som muligt”, at anbragte børn og unge ikke har tilstrækkelig viden om deres rettigheder.

Orøstrand vil vi sikre, at børn og unge, der bor hos os, kender til børns rettigheder. Det gør vi både gennem at arbejde med børnerettigheder i dagligdagen og i projekter/temauger. Til dette arbejde har vi udarbejdet et materialesæt.

Børnerettighedsmaterialerne er udarbejdet på baggrund af udtalelser fra flere døgninstitutioners børneråd, hvor børn og unge fortalte os, om deres forståelse af rettigheder, så at vi på den måde fik en fornemmelse af, hvad børn og unge i forvejen ved, og på den baggrund kunne sætte fokus på de rette elementer.

Resultatet er et fantastisk materiale i pjeceform, som danner basis for vores samtaler mellem børn, unge og voksne om rettigheder.

Pjecerne ”Dine rettigheder” er aldersopdelt: For 6-10årige, for 10-14årige og for 13-18årige.

De fokuserer på børnerettigheder generelt, og har hovedtemaer om at være værdifuld, at have ret til at være sig selv, at have ret til indflydelse, ret til mulighed for at udvikle sig, ret til aktiviteter, ret til at have det godt og føle sig tryg, ret til at få viden. Videre indeholder pjecerne forslag til emner at tænke over, og en understregning af, at der hos os altid er en voksen, barnet kan tale med, som vil hjælpe barnet, som vil støtte og vejlede barnet, som vil passe på barnet og lytte til det.

De to pjecer for de større børn rummer også en aldersopdelt oversigt over, hvilke rettigheder der indtræder, når man fylder en given alder.

Pjecerne har felter til navne på barnet, dets kontaktvoksne, institutionens forstander og barnets sagsbehandler.

Til materialet hører en rettighedsstafet i form af en Build-A-Bear. Denne rettighedsstafet er tænkt som en fastholdelsesfunktion og går på skift mellem to institutioner hvert ½ år. I det halve år, institutionen har stafetten, har institutionen et særligt ansvar for at sætte fokus på børns rettigheder. Når det halve år er gået, drager institutionens børneråd af sted til den anden institution med rettighedsstafetten. Børnerådet overdrager stafetten til den anden institutions børneråd og fortæller om, hvad de har arbejdet med og sat fokus på i det halve år, de har haft stafetten.

På institutionerne er det de enkelte børneråd der løbende beslutter, hvordan de konkret vil arbejde med børns rettigheder. Samtidig er det de voksnes ansvar, at børnerettigheder indgår som en naturlig og kontinuert del af hverdagenes liv og vidensopbygning.

Vi omsætter FNs Børnekonvention til praksis, og vi er optaget af, hvordan vi som ansvarlige voksne kan være med til at hjælpe børn og unge til at vide mere og til at sikre deres rettigheder.

FNs Børnekonvention har vi i Danmark forpligtet os til at følge, og det er derfor naturligt for os, at vi tager udgangspunkt i den, når vi taler om børnerettigheder. Vi har derudaf udarbejdet et enkelt materiale, som lægger op til dialog mellem børn, unge og voksne.

Vores materiale fokuserer som nævnt generelt på rettigheder og går ikke i detaljen med de helt specifikke lovgivningsområder, som er gældende specielt når man er anbragt. Det nationale børneråd har udarbejdet udmærket materiale derom. Dette materiale supplerer vi med i vores arbejde og udleverer det til børn og unge sammen med vores eget materiale.

Til institutionernes medarbejdere har vi udarbejdet en ”oversættelse” af FNs Børnekonvention, hvor vi har sat fokus på de bestemmelser, som er særlig relevante for børn og unge på institutionerne.

Materialerne kan bestilles ved henvendelse på e-mail: [email protected], eller hentes på vores hjemmesider:  www.oroestrand.dk; www.livsvaerk.org .
Priser på foldere, plakater og postkort (juli 2014) er:
Foldere – 10 kr. stykket
Plakater – 25 kr. stykket
Postkort – 2 kr. stykket
+ porto.