Formål


At modtage udviklingstruede børn og unge mellem 5 og 18 år. Udslusning og efterværn indtil det 23. år.

Formålet er at yde en behandlingsindsats til børn og unge, for hvem det skønnes af afgørende betydning, at de indgår i et døgnophold uden for hjemmet/andet eksisterende forhold. Målet er, at børnene tilegner sig færdigheder og kundskaber, så de ud fra individuelle egenskaber og formåen bliver i stand til at varetage deres eget liv.

Dette arbejdes der med ved at skabe tillidsforhold imellem barn og voksen ud fra fælles handlinger, omsorg, stabilitet og positiv respons.

Gennem fælles handlinger og faglig forståelse bliver vi som voksne en ressource samt en voksen, der er til at stole på.