Kultur


Arbejdsplads og kultur er en skøn blanding
Hvilken stil har vi, hvordan taler vi til hinanden, hvordan er vi klædt, hvilke handlemåder gør vi brug af, hvad stiller vi til skue for omverdenen, hvilke værdier har vi, hvilke værdier handler vi efter, hvad har vi af ritualer, hvilke historier og myter fortæller vi om institutionen, hvad fortæller andre? En arbejdsplads, hvor arbejdet præges af vaner frem for af visioner, er en arbejdsplads i stagnation. Vanemæssige udsagn som “sådan plejer vi at gøre”, “det har vi altid gjort”, “det er godt det vi gør”, “sådan er vi” og “vi er bare gode” er ikke udviklende og til gavn for arbejdspladsen. Hvis arbejdspladsen ikke også har nogle visioner, hvor vi klart kan melde ud med: Det tror vi på – det står vi for, så vil vi som arbejdsplads stagnere.

På en kursusdag, hvor institutionens medarbejdere var samlet, blev det debatteret, hvilken kultur institutionen har.

Der blev nedskrevet 100 udsagn om vores kultur. Her de 25 højest prioriterede.

Planlæggelse af egen arbejdssituation.
Naturen og naturskolen.
De frie omgivelser.
Vores høje faglighed.
Vores ture.
Den indbyrdes tro, tillid og støtte til hinanden.
At vi skal være en grøn institution.
Vores hittepåsomhed.
Vores møder.
Vores efterværn.
Oplevelserne med børnene, specielt turene.
Der er humor.
Man er aldrig være alene.
Der er stor accept af børnene.
Den frie omgangstone.
Der flages på fødselsdage.
Der er årsforløb og traditioner.
Der er mange aktiviteter.
Der er en baggrund, og teorien er i orden.
Vi er en del af lokalsamfundet.
Vi har mange drømme og fantasier.
Ideer bliver taget alvorligt.
Ledelsen lytter aktivt.
Der er gode muligheder for at dygtiggøre sig.
Der er engagement.