Naturskolen


Zindii og Kaj
Zindi og Kaj byder velkommen

På Orøstrand har vi gennem årene fået opbygget en dyrepark i tilknytning til institutionen. Dyreparken er offentligt tilgængelig. Hvert år har vi 14-15.000 gæster.

Naturskolen har et natur-, teknik- og biologilaboratorium, hvor skoleklasser kan købe fagundervisning på det klassetrin, de ønsker.

Naturskolen og dyreparken er et centralt element i børnenes dagligdag og undervisning på Orøstraqnd.
Undersøgelser har vist, at børn profiterer af kæledyr, idet børnene opnår:

at deres følelse af ængstelse aftager
dyrene virker beroligende
det er afspændende at klappe og nusse sit kæledyr
blodtrykket falder hos den, der aer og klapper dyrene
dyrene er kontaktskabende
børn taler med dyrene, giver dem navne og indlægger menneskelige følelser i dyrene
børn forstår dyrenes kropssprog, kan se når dyret flygter og er bange, eller kan se når dyret viser aggressioner
barnet får flyttet sin opmærksomhed og iagttagelsesevne ud mod omverdenen
Jo yngre børnene er, og jo mindre deres erfaringer og viden om dyr er, jo mere opfattes dyrene som legetøj. Derfor skal dyrets størrelse være omvendt proportional med barnets alder. Jo mindre børn, jo større dyr.

lama
Lama

De store dyr, i forhold til et lille barn, giver hurtigere barnet respekt for dyret og dets muligheder og behov.

Kæledyr
Hvis børnene giver dyrene navne, må vi ikke gøre dyrene til produktionsdyr, da denne navn­givning er et udtryk for, at børnene identificerer sig med dyret. Vi skelner derfor mellem, hvilke dyr der er produktionsdyr og hvilke dyr der er kæledyr.

skildpadde
Skildpadde

Produktionsdyr
Hvorvidt børn skal være med til slagtning af dyr, er der ikke noget entydigt svar på, men det er vigtigt, at vi altid taler med det enkelte barn taler om det. Giver barnet udtryk for, at nu skal jeg være med til at se slagtning af dyr, så skal vi give barnet denne valgmulighed. Aflivningen/slagtningen skal altid fremstå som en meningsfuld proces, idet det er en del af en produktion, eller som en barmhjertighedsgerning, hvis det er aflivning af et sygt dyr. Aflivningen skal altid foregå på en human og respektfuld måde, også for dyret.
På Orøstrand oplever børnene, at der er to hovedtyper af dyr: De vilde dyr og husdyrene. Børn har en klar opfattelse af, at husdyrene er dyr, der er blevet tæmmet og har vænnet sig til at være sammen med mennesker.

De vilde dyr har ikke lært at være sammen med mennesker. Husdyrene opfattes derfor ofte som legekammerater, nogen man kan have aktiviteter sammen med, mens de vilde dyr er nogen man skal holde sig fra. Husdyrene opleves således som tryghedsgivende dyr. Det er dyr man kan stole på.

bjoerne
Vaskebjørne

Naturskolen er uddannelsessted for børn og unge
Hovedsagligt for børn og unge fra Orøstrand, men vi tilbyder også forløb for andre skoler og institutioner

De tre uddannelser:

Dyrepasseruddannelsen
Denne uddannelse gennemgår alle børn. Uddannelsen består i natur- og biologiundervisning samt dyrs, planters og miljøets samspil.

Guideuddannelsen
Uddannelsen er for børn, der har gennemgået dyrepasseruddannelsen og som selv ønsker en guideuddannelse. Formålet er at uddanne børnene til at vise besøgende rundt i dyreparken og på “Savannen”. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som man skal bestå for at blive guide. Uddannede guider får det dobbelte i løn for rundvisning end uuddannede.

Dyreassistentuddannelsen 
Uddannelsener for børn der har gennemgået dyrepasseruddannelsen, har bestået guide­eksamen, og som har lyst til at gå videre. Den enkelte dyreassistent vælger selv et specifikt område, som barnet ønsker at specialisere sig indenfor, fx fugle, små rovdyr, slanger, krybdyr, hovdyr eller andet der har fanget barnets interesse.