Værdigrundlag


De værdimæssige forhold på Orøstrand har baggrund i et menneskesyn, der betragter det enkelte individ som enestående og unikt. Det betyder, at børnene har krav på individuelt tilpassede løsninger i et forpligtigende fællesskab. Medarbejderne har en forpligtelse til at drage omsorg for, at børnene, de unge og forældrene bliver behandlet med respekt for den baggrund og de forhold, de kommer fra, netop fordi de som individer er enestående og unikke.

Grundsynspunktet er, at de først og fremmest er børn og unge, dernæst at de har psykosociale vanskeligheder. Det betyder, at vi skal se barnet med de potentialer og udviklingsmuligheder det naturligt har, og støtte og vejlede barnet i dets udvikling.