Ophold


Døgntilbud
Orøstrand er et skole- og behandlingshjem, som modtager børn og unge, der af forskellige årsager har brug for et ophold af kortere eller længere varighed.

Vi tilstræber de bedst mulige opvækstvilkår i et miljø, der bygger på relationer, troværdige voksne, oplevelser og et oprigtigt ønske om at gøre en synlig, mærkbar forskel til glæde og gavn for først og fremmest børnene og deres forældre, men også som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner for børne- og familieteams i Københavns Kommune.

Orøstrand er mere og andet end døgnanbringelser – siden 1990 har vi til gavn for børn, unge og familier oparbejdet en omfangsrig dyrepark. Dyreparken er offentligt tilgængelig, hvilket bibringer børnene og de unge en socialkontakt, der udviklingsmæssigt fremmer de sociale kompetencer.