Samarbejdspartnere


På Orøstrand vægter vi samarbejdet højt, og kender dets betydning for de børn, unge og forældre, vi arbejder tæt sammen med i hverdagen.

LIVSVÆRK
er en landsdækkende frivillig forening, der siden 1898 har støttet socialt udsatte børn, unge og familier. Foreningen bygger på et kristent menneskesyn. Foreningens tilbud omfatter familiepleje, dag-, døgn- og familieinstitutioner, opholds- og uddannelses­steder, botilbud og et opsøgende projekt. LIVSVÆRK er samtidig forretningsfører for flere institutioner og familieplejeforeninger.

Mere information om LIVSVÆRK findes på http://livsvaerk.org

Socialtilsyn Syd
Socialtilsynet varetager tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne.

Internationalt samarbejde
Orøstrand har et bredt internationalt samarbejde – p.t. primært med Grønland, Polen, Rusland og Ungarn.

De internationale kontakter er noget som Orøstrand i høj grad ønsker – både for de danske børn, som får perspektiv og udblik af at mødes med børn fra andre lande og med andre vilkår, og for de danske medarbejdere, som har nytte af videns- og erfaringsudvekslingen. Samtidig får vi også positive tilbagemeldinger fra de udenlandske fagkolleger, som giver udtryk for, at også de har nytte og inspiration af samarbejdet.

Fællesskabets naturlighed
Ud over de nævnte overordnede fordele ved de internationale kontakter er der også talrige gavnlige virkninger på petit-plan.

Fx er det ved sportsstævnerne med deltagelse fra flere lande meget opløftende at se, hvordan det lykkes for Orøstrands unge at komme i kontakt med unge fra andre lande på trods af, at de unge ikke forstår så forfærdelig meget af, hvad de andre siger. For der bliver brugt godt med fagter og et internationalt sprog bestående af engelsk, tysk og ungdommelig kreativitet, og vi kan høre hvordan samtaleniveauet og latteren stiger.

Og selve sporten kræver knap nok ord: de danske og de udenlandske børn og unge finder hurtigt hinanden på fodboldbanen. De forskellige sprog er ingen barriere, og der bliver spillet fodbold tidligt og sent.

Vi bemærker også, at børn og unge fra forskellige lande udveksler mailadresser. Hvordan de klarer sagen sprogligt, ved vi ikke, men vi kan se at der er ønsker om fortsat kontakt.

Sporten, arrangementerne, udflugterne, måltiderne og alle de uformelle kontakter fra morgen til aften… i alle små møder ser man, hvor godt det føles at se gamle venner og hvor let det går at få nye.

Genbesøgene
De internationale møder mellem børn og unge er ikke kun gavnlige i tiden for møderne. Genbesøgene bliver imødeset med glæde og forventning. Lang tid før fx næste idrætsstævne hører vi Orøstrands børn sige om de grønlandske børn, at: ”Vi har jo været deróppe, så vi kénder dem jo!”. Eller som et andet eksempel sagde en af Orøstrands drenge op til et stævne i en lykkelig tone om en grønlandsk dreng: ”Nu kommer min ven nr. 2!”.

Netværksdannelser
Ud over det gavnlige, der vidensmæssigt, menneskeligt og interkulturelt udveksles mellem de udenlandske institutioner og Orøstrand, virker fx idrætsstævnerne også som katalysator for videre samarbejdskontakter. Fx i 2012 blev der knyttet ny kontakt mellem to institutioner inviteret af Orøstrand, idet en ungarsk delegationsleder kontaktede en russisk forstander med et forslag om samarbejde.