For fagfolk

Orøstrand Skole- og Behandlingshjem er normeret til 24 børn og unge, i alderen 6-18 år.

Orøstrand tilbyder døgnophold til børn og unge, der ikke kan bo hos deres forældre eller i plejefamilie. De børn, der bliver anbragt på Orøstrand, kommer fra forskellige kommuner og fra forskellige baggrunde. De har det til fælles, at de bliver anbragt hos os, for at bremse eller vende mistrivsel, der er opstået pga. misforhold mellem barnets behov og omgivelsernes mulighed for at møde disse behov tilstrækkeligt.

Vi har intern skole for de af vores børn som har brug for det, vi har også børn og unge der går i den lokale kommuneskole.

Vi har her på siden skrevet lidt om vores tilgang, målgruppe, visitation m.m. men det bedste er at komme på besøg: Orøstrand skal opleves. Vi er Danmarks eneste institution med egen dyrepark og Orøstand har nogle fantastisk omgivelser.

Ø liv — et godt børneliv 

Når du bor på Orøstrand bliver du en del af et lille lokalsamfund, hvor alle spiller en rolle. At være barn på en ø er noget ganske særligt. Det er trygt, roligt og nærværende at vokse op blandt de samme mennesker, som du hver dag møder i Brugsen, ved stranden, på færgen eller havnen. Her hilser man på hinanden og ved hvem hinanden er. Tempoet er roligt og der er tid til snak, smil og øjenkontakt.

På Orøstrand modtager vi ofte børn i højt alarmberedskab og med et nervesystem, der er overbelastet. At bo i et samfund, hvor barnet får mulighed for at prøve sig selv af i rammer der er rolige, overskuelige og trygge - er noget ganske unikt.

På Orø kan børn fra en tidlig alder selv gå i Brugsen og selv tage færgen. Når de bliver lidt ældre, er det nemt at få et fritidsjob i en af de lokale butikker eller cafeer. På Orø opdager man hurtigt, at her finder vi ud af tingene og alt foregår stille, fredeligt og med venlighed. Som barn på Orø får man hurtigt mulighed for at prøve at være en del af mange forskellige, dagligdags sammenhænge.
Det giver ro og tro på egne evner og skulderne sænkes.

Vi tilstræber de bedst mulige opvækstvilkår i et miljø, der bygger på relationer, dagsstruktur, troværdige voksne og de aktiviteter og oplevelser for et godt børneliv. Personalet på Orøstrand arbejder ud fra et oprigtigt ønske om at gøre en mærkbar forskel for "vores" børn/unge og deres forældre.

Orøstands målgruppe

Børn og unge der, som følge af omsorgssvigt eller overgreb, har følelses- og udviklingsmæssige vanskeligheder, herunder udadreagerende adfærd. Det kan være børn og unge der har opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser eller i nogle tilfælde udviklingsforstyrrelser. Det kan også være børn der, af sociale årsager, mistrives og hvor muligheden for at miljøskifte og en struktureret hverdag, med professionelle, tilstedeværende voksne udgør vejen mod et godt børneliv. For STU målgruppe læs gerne under fanen: STU.

Vi kan tage børn der er ned til en 4-5 år, hvis det er i forbindelse med en søskende anbringelse.

Visitation

Telefon: 54 58 89 12 - Telefontid alle ugens 7 dage mellem 8.00-22.00

Akter sendes til sikkerpost@osmail.dk - eller via virk - Ring gerne først så vi er klar til at modtage akter.

Respons senest 3 dage efter, at vi har modtaget sagsakter på et barn eller en ung - Takster kan findes nederst på siden her.

Vi modtager kun akuthenvendelser såfremt barnet/den unge er i vores målgruppe og det er hensigten at en anbringelse hos os kan komme på tale efterfølgende.

Vores tilgang og faglige fundament

Vi tager afsæt i en systemisk forståelse af barnet og dets historie.

Vi forstår barnet gennem viden om, at forskellige kontekster og relationer, giver forskellige udviklingsmuligheder. Vi møder barnet med en nysgerrig og løsningsfokuseret tilgang og anvender ICDP i vores arbejde med den professionelle relationskompetence. 

Alle børn har ret til et godt liv

Vi stræber efter at skabe de bedst mulige opvækstvilkår i et miljø, der bygger på en kendt dagligdags struktur, hvor barnet bliver mødt af tydelige og troværdige voksne som er omsorgsfulde og empatiske i deres tilgang til og i forståelse af det enkelte barn. For kun ved trygge relationer får vi adgang til at arbejde med barnet, dets aktuelle behov og nærmeste udviklingszone.  

Vi tilrettelægger ud fra det individuelle hensyn

Børn er forskellige og skal behandles under hensyn til deres historie. Derfor planlægger vi tilgangen til det enkelte barn individuelt. Vi bruger udviklingspsykologien og den neuroaffektive metode til at vurdere barnets følelsesmæssige udviklingsstatus. Denne viden danner grundlag for hvordan vi formulerer en plan, der vil stimulere det enkelte barns udvikling og trivsel relevant.   

Vi arbejder med at inddrage barnet i fælleskabet

På Orøstrand arbejder vi med forskellighed som en styrke. Her får barnet mulighed for at være en del af noget større, hvilket skaber mulighed for forandring og udvikling. Ved deltagelse i fællesskabet stilladseres barnets udvikling, fx trænes mentaliserings evne og barnets blik på sig selv og andre nuanceres.   

Vi har fokus på barnets netværk og et godt forældresamarbejde

Vi inddrager forældrene i alle de forhold, hvor det er muligt i forhold til barnet og barnets handleplan. Vi støtter forældrene i hvordan de kan være sammen med deres børn i de weekender og ferie, hvor barnet er hjemme. I de familier hvor barnet ikke kan komme hjem eller der er overvåget samvær forsøger vi at støtte så godt op som muligt, med at der forgår på en god måde.

Udvikling

På Orøstrand ønsker vi konstant at have fokus på vores personale og ledelses udvikling.

I 2024 har vi følgende fokus:

NAA Uddannelse af personale og ledelse i NeuroAffektiv Analyse (NAA) v. Susan Hart. Vi benytter allerede NAA som analyseredskab efter et udviklingsprojekt på tværs af Livssværks institutioner og har fået uddannet personale i NAA løbende siden 2021 NAA er nu en del af den faglige tilgang på Orøstrand, som vi bruger i relevante sammenhænge.

Netværk Der Bærer Vi er i 2022-2023 med i et projekt omkring livet efter anbringelsen, det er i samarbejde med 5 andre institutioner på tværs af de tre hovedorganisationer Livsværk, Jysk Børne Forsogn og KFUM. Dette projekt er nu afsluttet, og vi er nu i gang med at planlægge spredningsplanen og en sikring af at det fortsat er en del af Orøstrand.

Diplomuddannelse i ledelse i 2023-2025 har vi en leder afsted på diplomuddannelse.

Takster

Takster for 2023 klik her

STU takster for 2023 klik her

Adresse og kontakt

Orøstrand Skole og behandlingshjem

Stænget 6
4305 Orø

Telefon: 59 47 00 04
Mail: post@osmail.dk
Sikkermail: sikkerpost@osmail.dk
Hjemmeside: www.oroestrand.dk CVR: 56617728

Ledelse

Forstander

Forstander Trine Kilde
mobil: 54588912
Direkte mail: tki@osmail.dk

Hovedmail:  post@osmail.dk

Skoleleder

Kristian Stender
Mobil 24 49 39 04
Mail kks@osmail.dk

Afdelingsleder Midten

Katja Hoffmeyer Wiinholt
Mobil 20 87 75 85
Mail khw@osmail.dk

Afdelingsleder Kahytten

Signe Spangenberg
Mobil 21 63 95 26
Mail sis@osmail.dk

Administration

Telefon: 59 47 00 04 - mail: post@osmail.dk

Telefon og åbningstider i administrationen - mandag til torsdag kl.8.00-15.00 - fredag kl.8.00-13.00

Socialrådgiver

Britt Jensen

mail: brj@osmail.dk