STU

Vores tilbud om STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) er for unge, der af forskellige årsager ikke har erhvervet tilstrækkelige færdigheder til at begynde på en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan være unge med særlige behov som følge af for eksempel ADHD, Angst, Autisme, Asperger og det kan være unge med et kognitivt lavt funktionsniveau. STU er et treårigt forløb, der planlægges individuelt med særlig hensyntagen til den unges behov og det konkrete forløb, vil altid blive sammensat ud fra den enkelte unges behov.

På Orøstrand kan du komme i praktik i forbindelse med din STU.

Hos os kan det være som dyrepasser eller pedel.

Her er der mulighed for at følges med vores pedel eller dyrepasser, så du kan få et indblik i hvad arbejdet indeholder. Vi vil sammen lave en plan for din praktik ift. Dine kompetencer og hvad du gerne vil øve dig på.

Du og dit praktiksted er meget velkomne til at kontakte os, for at høre nærmere.

Dyrepark linjen har omdrejningspunkt i at udvikle færdigheder og viden om pasning og pleje af vores ca. 550 dyr, fordelt på ca. 54 forskellige arter. Vi har silkeaber, lemurer, Danmarks største og længste Tiger Python, urokser, Ugle og en masse eksotiske fuglearter, næsebjørne, lemur, små kænguruer, krokodiller, æsler og meget mere. Herunder også dyr som kaniner, marsvin, geder og silkeaberne. Vi har vores egen savanne, hvor der går bisonokser, ponyer, en kæmpe hjorte flok.

Håndværker/Pedel linjen har omdrejningspunkt i at udvikle færdigheder og viden om vedligehold, reparation og pasning af vores ca. 22 hektar store naturgrund og vores mange bygninger som alle løbende skal vedligeholdes, det være sig græsslåning, små reparationer, og andre praktisk gøremål. Eleven får afprøvet sig selv indenfor forskellig håndværk og undersøgt om, der er noget som man brænder mere for end andet og kunne tænke sig at lære mere om.

Fælles for begge linjer er at eleven indgår i vores drift team af dyrepassere og pedel som er uddannet håndværker, eleverne bliver og oplever sig som en del af driftsteamet. Eleverne får afprøvet og afdækket færdigheder og kompetencer jf. deres individuelle handleplan og mål som løbende følges op.

Der er mulighed for at tage enkelte skolefag hvis dette ønskes. Dette er muligt i samarbejde med vores interne skole.

Der bliver planlagt relevante praktikforløb som hænger sammen med den unges uddannelsesforløb.

Det er altid kommunen, der afgør, om den unge kan få en STU-uddannelse godkendt og derfor skal man være i kontakt med kommunens UU vejleder. Vi hjælpe gerne med at formidle en sådan kontakt, såfremt det ønskes.

Orøstand har løbende mulighed for at indskrive STU-elever, der enten bor på Orøstrand eller hjemme.

Kontakt

Inden du vælger Orøstrand som dit STU sted, er det muligt at komme i en uges praktik, for at sikre, at vi er det helt rigtige sted for dig. For at komme i praktik skal du kontakte din UU-Vejleder.

Det er naturligvis altid muligt at kontakte Orøstrand, hvis der er spørgsmål eller behov for en rundvisning.

Dyrepasser Dorthe Quist Iselle Hansen tlf. 23 25 59 95.
E-mail: dih@osmail.dk

For UU vejleder kontakt os på:

post@osmail.dk eller telefon 54 58 89 12

Takster 2023 klik her: STU 2023