Om Orøstrand

Orøstrand skole- og behandlingshjem (herefter Orøstrand) er en foreningsejet institution under Landsforeningen LIVSVÆRK.

Orøstrand ligger på Orø, som er en ø i Isefjorden ved Holbæk, en times kørsel fra København.

Orøstrands primære funktion, er at tilbyde døgnophold og skole til børn og unge, der ikke kan bo hos deres forældre eller i plejefamilie.

Der kan bo op til 24 børn og unge på Orøstrand, fordelt på 3 afdelinger. I 2022 flyttede to af vores afdelinger ind i et nybygget hus, så vi i dag har fantastiske "hjemmelige" rammer for børnene at bo i.

Orøstrand har ca. 22 hektar jord og en stor bygningsmasse som udover bo-afdelinger og interne skole også byder på egen gymnastiksal, motionsrum, musiklokale, billard/bordtennis rum, billedkunst/sløjd m.m. Vi har på vores udearealer legeplads, multibane, fodboldbane, shelter, bålhytte og vores egen strand og meget mere.

Vi råder over to selvstændige boliger, der kan bruges som øvelses-boliger til unge, der er kommet så langt at de er tæt på, at kunne flytte for sig selv.

Vi har mulighed for at vores forældre og pårørende kan benytte selvstædige lokaler, når de skal besøge deres børn også i forbindeles med en evt. overnatning.

Vi er landets eneste døgninstitution med interne skole, der også har en dyrepark tilknyttet. Dyreparken kan der læses mere om under den selvstændige fane her på hjemmesiden.

Alt dette beskrives bedst ved at kikke forbi og få en rundvisning da Orøstrand skal opleves.

Orøstrands historie

Orøstrand blev indviet i 1901. Baggrunden for oprettelsen af Iagttagelseshjemmet Orøstrand, som det dengang hed, var, at fængselspræsten pastor Siegfried Hedegaard Nissen (1868-1933) blev oprørt og forarget over datidens behandling af børn.

Teologen og læreren Ludvig Beck (1866-1948) blev institutionens første forstander. Institutionen var den første af sin art, og adskillige forstandere for danske optagelseshjem har fået deres uddannelse hos Beck og er påvirket af hans synspunkter. Et kernepunkt for Beck var, at institutionen skulle have karakter af et virkeligt hjem, der træder i det naturlige hjems sted.

I 1923 omdannes Orøstrand til Orø Ungdomshjem, der kun er for piger. Samtidig ændres foreningens navn til Kristelig Forening til Børns Redning. Fra 1957 indrettes Orøstrand til et iagttagelseshjem for drenge. Fra 1965, et skolehjem og fra 1976 omdannes institutionen til skole- og behandlingshjem for 7- til 12-årige drenge og piger.

I 1981 blev Københavns Kommunes Børnehjem Viskinge lagt ind under Orøstrand, men således at Viskinge er en selvstændig afdeling. Orøstrand og Viskinge arbejder ud fra de samme grundholdninger og teorier. I 2012 lukkede den selvstændige afdeling i Viskinge. Orøstrand fortsatte ,med at have driftsaftale med Københavns Kommune frem til 2019.

I 2014 oprettede Orøstrand et anbringelsesforbyggende aflastnings tilbud, hvor børn i alderen 5-12 år kunne komme på Weekendaflastning. Vi har ikke længere aflastningstilbuddet men benytter huset til andre formål.

I dag er Orøstrand en foreningsejet institution med intern skole for op til 24 børn og unge i alderen 5-18 år, under landsforeningen Livsværk. Vi har ikke driftsoverenskomst med nogen kommune, hvorfor vi modtager børn og unge fra hele landet.

Orøstands bestyrelse

Som foreningsejet institution har Orøstrand en bestyrelse som Forstander referer tilbage til.

Bestyrelsesformand Frederik Ahlefeldt-Laurvig
Næstformand Helle Hjalgrim

Bestyrelsesmedlem Claus Gosvig
Bestyrelsesmedlem Søren Hesselbjerg Nielsen
Bestyrelsesmedlem Karina Grinstad Svenningsen

Forældrerepræsentant Vakant. post
Medarbejderrepræsentant Nicolai Smed.

For kontakt til bestyrelsen kan der mailes på: fal@ahlefeldt.eu

Orøstrands adresse

Stænget 6
4305 Orø

Telefon: 59 47 00 04
Mail: post@osmail.dk
Sikkermail: sikkerpost@osmail.dk
Hjemmeside: www.oroestrand.dk
CVR: 56617728